Západočeský symfonický orchestr

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně je nejstarším českým symfonickým tělesem, jeho vznik je datován v roce 1821, kdy tehdejší opat tepelského kláštera K. K. Reitenberger vydal oficiální povolení k legalizaci hudby u pramenů. Prvním kapelníkem byl tehdy Josef Schurwonn. Původně menší kapela se brzy rozrostla ve středně velký orchestr, který se vedle promenádních koncertů stále více zaměřoval také na koncerty symfonické.

Orchestr koncertoval nepřetržitě i v dobách světových válek. V čele orchestru stálo mnoho kapelníků a dirigentů, nejznámějšími byli Th. Krüttner, M. Zimmerman, A. Schreyer, F. Hellmesberger, L. Kunz a P. Engler. V poválečné historii především J. Soukup, M. Bervíd, S. Bogunia, R. Eliška nebo M. Roháč. V současné době má orchestr 41 členů a provede kolem sta hudebních produkcí ročně, přičemž jeho hlavní programovou osu tvoří cyklus abonentních koncertů.

 

V jeho čele stojí od roku 2011 šéfdirigent Martin Peschík. Západočeský symfonický orchestr je od roku 2001 obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Mariánské Lázně. Orchestr koncertuje v Mariánských Lázních ve Společenském domě Casino, pravidelné symfonické koncerty se zde konají téměř každý pátek, dále v Městském divadle a v letních měsících na kolonádě – kolonádní koncerty jsou velice oblíbené. Tradičně vystupuje na renomovaném mezinárodním Chopinově festivalu, který se v Mariánských Lázních koná vždy v srpnu již od roku 1959 a koncertuje i v jiných městech západočeského regionu a ve Spolkové republice Německo.